Fotovoltaika v rekreační oblasti


Stěhujete se z města na venkov a opouštíte městský byt v bytovém domě? A budete obývat po celý rok rekreační nemovitost, kterou průběžně podrobujete rekonstrukci? Tato rozhodnutí jsou rozumná z mnoha důvodů, například tím výrazně eliminujete stres, městský smog, hluk a chaos, jste v přímém kontaktu s přírodou a čerpáte odtud více energie.

solární panely na domě

„Energie“ je široký pojem a čerpání energie lze uskutečnit nejen z přírody – z rostlin – z lesů, travnatých luk, zahrad a polí, ale také ze Slunce. Pravdou je, že lidé žijící na venkově mívají silnější sklony pobývat častěji venku na Slunci než ti, co jsou od rána do večera „zalezlí v kanceláři“, ovšem Slunce je také zdroj energie pro výrobu elektřiny. A právě milovníci klidu a pohody, kteří se chtějí osamostatnit a vymanit se z vlivu distributorů a dodavatelů energií, mají možnost využívat fotovoltaickou elektrárnu pro vlastní potřebu. Co tím máme na mysli?

Ostrovní systém – fotovoltaiku bychom mohli rozdělit do dvou základních typů – na zařízení, která jsou připojena k distribuční síti, kam dodávají přebytky vyrobené energie anebo odkud čerpají elektřinu v době nedostatečného slunečního svitu, a na zařízení samostatná, zcela nezávislá, takzvaná ostrovní. Ostrovní systémy skutečně nepotřebují ke svému provozu elektrickou energii ze sítě, je to uzavřený okruh, který lze využívat například v rekreačních oblastech, kde elektřina není zavedena, což může být případ i vaší chaty.

fotovoltaika na střeše

Jestliže poptáváte fotovoltaiku a máte zájem se o ní něco bližšího dozvědět, tedy zejména jaké poskytuje možnosti a služby, a zda se finančně tato zařízení vyplatí, obraťte se na odborníky, kteří se montáží, provozem i údržbou těchto zařízení zabývají již řadu let a mají také potřebné zkušenosti. Mohou vám navrhnout řešení přímo na míru a nainstalovat fotovoltaické panely, střídač, rozvaděče a další příslušenství na klíč.